«Geri
Anasayfa Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYE SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

İş bu üye sözleşmesinde yer alan, ahbirtatilolsa.com, Alico Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve "www.ahbirtatilolsa.com" adlı internet sitesini, SİTE, "www.ahbirtatilolsa.com" adlı alan adında bulunan internet sitesini, KULLANICI, SİTE' ye üye olan ve SİTE' de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek/tüzel kişiyi, İŞLETME, SİTE' de ilan edilecek ve satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI' ya bedeli karşılığında yine SİTE' de ilan edilecek koşul ve şartlarla sunmayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder. 
KULLANICI, SİTE' yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE' nin kullanılmasına ilişkin üye sözleşmesi ve kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve üye sözleşmesi ve kullanım koşulları ile bağlı olduğunu ve hem sözleşme ve kullanım koşullarına hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. 
Üye Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları SİTE’ de yer almaktadır. ahbirtatilolsa.com üye sözleşmesi ve kullanım koşullarında, SİTE’ de ve SİTE’ nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler SİTE’ de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. 
KULLANICI' nın, ahbirtatilolsa.com’ un bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE' yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE' de ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. KULLANICI, SİTE' nin bu sayfasını düzenli olarak ziyaret edeceğini, değişiklikleri takip edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
KULLANICI, bu Üye Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ahbirtatilolsa.com tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE' yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE' yi kullanmasına engel olunabileceğini, satın aldığı kuponların iptal edilebileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ahbirtatilolsa.com’ un KULLANICI’ ya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır. 
KULLANICI, bu SİTE' yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme ve görüntüleme hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
KULLANICI, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde ahbirtatilolsa.com’ un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. KULLANICI’ nın SİTE üyeliği ile sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. 
ahbirtatilolsa.com, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir KULLANICI’ ya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu ahbirtatilolsa.com kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder. ahbirtatilolsa.com’ un her zaman, tek taraflı olarak SİTE’ yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. KULLANICI iş bu halde ve üyelikten ayrılmaları durumunda da ahbirtatilolsa.com’ dan herhangi bir hak talep edemez. 
ahbirtatilolsa.com’ un KULLANICI’ nın SİTE’ yi ve/veya altyapısını belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, KULLANICI’ yı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ahbirtatilolsa.com güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli gördüğü idari ve teknik tedbirleri de almak hakkına sahiptir. 
KULLANICI, ahbirtatilolsa.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla ahbirtatilolsa.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
KULLANICI, ahbirtatilolsa.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI' nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI' nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla ahbirtatilolsa.com' un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
KULLANICI’nın sağladığı verilerin ahbirtatilolsa.com’ a bağlı veya ahbirtatilolsa.com ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir. 
KULLANICI, ahbirtatilolsa.com’ dan kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve ahbirtatilolsa.com kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra KULLANICI’ dan talep edecektir. ahbirtatilolsa.com işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder. 
ahbirtatilolsa.com tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir; 
Yayınlar göndermek, 
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, 
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, 
Ürün satın alımı sonrası firma ile kullanıcı arasındaki irtibatı sağlamak, 
Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, 
Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, 
Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla 
Konum verileri: Kullanıcı ahbirtatilolsa.com mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki fırsatları aramak istemesi durumunda alınır ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, denetim, kontrol ve risk yönetimi için kullanılır. 
Ödeme Verileri: ahbirtatilolsa.com aracı firma olmakla birlikte faturalandırma süreci hizmet alınan firma tarafından işletilir. ahbirtatilolsa.com tarafından faturalandırılma söz konusu ise Kullanıcı, ücretli bir hizmet aldığı taktirde; üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı, TC Kimlik numarası), üyelerden alınan ödemelere ait bilgiler, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı gibi veriler alınır, faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında kullanılır. 
SİTE’ ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için KULLANICI’ dan temin edilen kişiler bilgiler ( kimlik bilgileriniz, e-mail adresi, doğum tarihi, adres vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, ilke olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ da sayılan haller saklı kalmak kaydıyla SİTE dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, ahbirtatilolsa.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde ahbirtatilolsa.com’ un uhdesinde bulunan KULLANICI’ nın bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. ahbirtatilolsa.com söz konusu durumda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca KULLANICI’ nın açık rızasını aramamaktadır. 
ahbirtatilolsa.com KULLANICI’ nın izniyle kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır. 
Siparişlerinizi Almak, 
Ürün Ve Hizmetlerimizi Sunmak, 
Ödemelerinizi Gerçekleştirmek, 
Siparişleriniz, Ürünler Ve Hizmetler Hakkında Pazarlama Amacıyla Sizinle İrtibata Geçmek, 
Bilgilerinizi Güncellemek, 
Üyeliğinizi Yönetmek Ve Sürdürmek, 
İlginizi Çekebilecek Ürün Ve Hizmetleri Önermek, 
3. Şahısların Teknik, Lojistik Ve Benzeri Diğer İşlevlerini Bizim Adımıza Yerine Getirmelerini Sağlamak, 
Yayınlar Göndermek, 
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, 
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, 
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek, 
KULLANICI tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacak olup, ahbirtatilolsa.com tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor iseniz http://www.ahbirtatilolsa.com linkini tıklayıp listeden çıkabilirsiniz. ahbirtatilolsa.com bu şekilde gönderim listesinden KULLANICI’ nın çıkışınızı sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak KULLANICI işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde http://www.ahbirtatilolsa.com/iletisim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile ahbirtatilolsa.com ile irtibata geçerek isteklerini iletebilir. 
Kişisel bilgiler ile SİTE’ den KULLANICI’ ya hizmetleri verebilmek için temin edilen işbu bilgiler hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ahbirtatilolsa.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ da sayılı halleri saklı tutmaktadır. 

KULLANICI, ahbirtatilolsa.com tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE' de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, kendi kullanımı için kupon satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu SİTE' nin içeriği ve yazılımı, ahbirtatilolsa.com’ a aittir ve telif hakkı ile korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

KULLANICI, SİTE' yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ahbirtatilolsa.com' un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE' nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, ahbirtatilolsa.com' un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, ahbirtatilolsa.com' un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE' nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir. Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz kupon satışı, SİTE' nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE' ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE' de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE' nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır. 

Bu SİTE' yi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI' ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE' ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI' lar, SİTE' ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI' nın bu SİTE' yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI' nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI' nın bu SİTE' ye erişim ve/veya SİTE' yi kullanım hakları iptal edilecektir. ahbirtatilolsa.com' un ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI' nın bu SİTE' ye erişim veya SİTE' yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır. 

"Kullanıcı", “SİTE" tarafından ortaya konulan ve diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

KULLANICI' nın, SİTE' yi başka bir SİTE' ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE' ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE' yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir. 

ahbirtatilolsa.com, SİTE' nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE' nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE' ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. ahbirtatilolsa.com, KULLANICI' nın SİTE' den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. ahbirtatilolsa.com, SİTE' nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. 

ahbirtatilolsa.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE' nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

ahbirtatilolsa.com, SİTE üzerinde, ahbirtatilolsa.com' un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME' nin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'Link' verebilir. Bu 'Link' ler, ahbirtatilolsa.com tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve internet sitesini veya internet sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'Link' ler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'Link' ler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ahbirtatilolsa.com' un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

ahbirtatilolsa.com, SİTE' nin kullanılmasından ya da ahbirtatilolsa.com hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. ahbirtatilolsa.com; SİTE' nin üçüncü şahıs KULLANICI' ları, ahbirtatilolsa.com KULLANICI' ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının ahbirtatilolsa.com hizmetiyle ilgili ya da KULLANICI' nın SİTE’ yi ve/veya ahbirtatilolsa.com hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. ahbirtatilolsa.com, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE' yle bağlantılı veya SİTE' ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. 

"SİTE" nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ahbirtatilolsa.com’ a ait ve/veya ahbirtatilolsa.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. ahbirtatilolsa.com uygulamalarının, "SİTE" de yer alan bilgilerin ve ahbirtatilolsa.com’ un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ahbirtatilolsa.com tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ahbirtatilolsa.com’ un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. ahbirtatilolsa.com’ un; "SİTE" ve "SİTE" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır. 

KULLANICI SİTE’ yi hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 

KULLANICI SİTE' yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir. 

İşbu Üye Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. KULLANICI, KULLANICI’ dan doğabilecek ihtilaflarda, SİTE’ nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ahbirtatilolsa.com’ u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

II.SATIŞ KOŞULLARI 

SİTE' de ilan ve teklif edilen hizmetleri satın almak için SİTE' ye üye olmak gerekmektedir. ahbirtatilolsa.com; çeşitli etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları adına ahbirtatilolsa.com kuponu satmaktadır. ahbirtatilolsa.com' un kullanıcılarına verdiği hizmet, SİTE' de satışa sunulan hizmetlerin KULLANICI' lar tarafından satın alınması ve SİTE' de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. SİTE' de satılan hizmetin kullanılmasının İŞLETME' den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, hizmetin satın alınmasının ardından KULLANICI ile İŞLETME arasında gerçekleştirilecektir. ahbirtatilolsa.com' nun, İŞLETME' nin belirlediği hizmet satış politikalarına göre, hizmeti sattıktan sonra değiştirmesi veya bedelini iade etmesi yasaktır. 
Zaman zaman, satışa sunulan hizmetleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde kupon bedelinin KULLANICI’ ya iadesi İŞLETME tarafından yapılacaktır. Bu konuda ahbirtatilolsa.com' un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, SİTE' de ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTE’ de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI' nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez. KULLANICI, ahbirtatilolsa.com' dan satın aldığı kuponu tek seferde kullanacaktır. KULLANICI' nın ödediği kupon bedeline ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI' ya verilecektir. KULLANICI satın aldığı hizmetin SİTE' de ilan edilen bedelinden, kıyaslanan bedel (SİTE' de satışa sunulan hizmetin ahbirtatilolsa.com indirimi olmaksızın geçerli olan bedeli) değerinde hizmetten yararlanılmadığından bahisle indirim ya da iade talebinde bulunulamaz. Örnek vermek gerekirse, SİTE' de 30-TL.'ye satılan 50-TL değerindeki yemek vs.'nin, KULLANICI tarafından 40-TL. değerinde kullanıldığından bahisle, 50-TL. ile 40-TL. arasındaki fark olan 10-TL.'lik kısım kadar iadesi talebinde bulunulamaz. 
İŞLETME, KULLANICI' ya sunulan hizmetten 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında sorumludur. KULLANICI' nın ilgili mevzuatla sınırlı olarak kendisine tanınan cayma hakkını, cayma hakkına konu olmayan ürünler/hizmetler haricinde hizmeti satın aldığı veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 ( On dört ) yedi gün içerisine kullanma hakkı saklıdır. KULLANICI, ahbirtatilolsa.com' un doğrudan hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. ahbirtatilolsa.com, İŞLETME tarafından KULLANICI' ya sunulan hizmetin hiç sunulmaması ve/veya kusurlu ya da ayıplı olması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri İŞLETME' ye karşı ileri süreceğini, ahbirtatilolsa.com' a karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
KULLANICI' nın ahbirtatilolsa.com' dan satın aldığı kupon, aksi belirtilmediği sürece İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez. 
KULLANICI, kuponun çalınması ya da kaybolması ya da 3. kişilerce kullanılması halinde ahbirtatilolsa.com' un ya da İŞLETME' nin sorumlu olmayacağını kabul eder. ahbirtatilolsa.com kuponunun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE' de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan kuponlar geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan kuponlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
Copyright 2016, Alico Turizm Gısa İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüm hakları saklıdır.

Bu şehirde olan fırsatlardan haberdar ol

İzmir'de olan fırsatları takip etmek için E-Bülten sistemimize kayıt olun. Kayıt için yandaki form yardımı ile mail adresini bize göndermeniz yeterli.